Fysioterapeut
Oslo universitetssykehus HF
, 0424
hace 6 días
source : Jucan

Ønsker du å jobbe ved en spennende og faglig utfordrende seksjon, med en variert pasientgruppe og gode kollegaer? Da er du hjertelig velkommen til oss i seksjon for fysioterapi, medisinsk klinikk.

Vi søker fysioterapeut i 100% vikariat. Per nå er stillingen knyttet til Ullevål sykehus.

En fysioterapeut i vår seksjon skal være en aktiv bidragsyter slik at seksjonen når sine mål. Vi vektlegger at du kan arbeide selvstendig med enkeltområder samtidig som gode samarbeidsegenskaper og fleksibel innstilling er en forutsetning for å kunne fylle stillingen.

Vår seksjon jobber innen mange fagfelt, og en kombinasjon av relevant kompetanse og erfaring vil vektlegges.

Det er 30,6 fysioterapistillinger i seksjonen, fordelt på Ullevål og Aker. I tillegg til kliniske stillinger, inngår også seksjonsleder, forsker med doktorgrad, fagkoordinator, turnuskandidater og veiledere for studenter fra OsloMet.

På Aker behandler vi pasienter i Medisinsk klinikk, med hovedtyngde på rehabilitering av slagpasienter og benamputerte pasienter ved Enhet for rehabilitering.

På Ullevål behandler vi inneliggende pasienter i Medisinsk klinikk. I tillegg gir vi tilbud til thorax-kirurgiske poster på Ullevål og akutt-poster på Aker.

Vi behandler også medisinske pasienter på kirurgisk intensiv avdeling, Ullevål.

Vi er en spennende og variert seksjon, med muligheter for stor faglig utvikling. Det er også en hektisk avdeling med stor turnover av pasienter.

Det er derfor viktig at du trives med og takler å ha "mange baller i luften", og det å kunne forholde deg til mange oppgaver på en gang.

Menn oppfordres særlig til å søke.

Arbeidsoppgaver

Per i dag vil stillingen ha tilknytning til hjerte / lunge-teamet vårt. Stillingen vil og fylle en rolle på akuttgeriatrisk sengepost.

Stillingen krever stor grad av fleksibilitet i forhold til oppgaver som skal fylles i seksjonen. Oppgaver som ligger til stillingen pr i dag :

 • Fysioterapi til nyopererte hjerte og lunge syke.
 • Oppfølging av hjertesyke pasienter generelt med behov for fysioterapi.
 • Oppfølging av pasienter på lungemedisin eller intensiv poster.
 • Lungepoliklinikk.
 • Funksjonsvurderinger og behandling av geriatriske pasienter.
 • Ved behov bistå ved andre aktuelle sengeposter, som; generell indremedisin og infeksjons-poster.
 • Stillingen inngår i vaktordning; kveld / helg.
 • Må påregnes :

 • Student / turnus-veileder
 • Positiv til å jobbe med samtlige pasientgrupper seksjonen betjener til en hver tid
 • Krav :

 • Autorisert fysioterapeut
 • Ønskelig :

 • Erfaring med arbeid på akutt sykehus, gjerne fra ulike fagfelt.
 • Det er en fordel at du er godt kjent med og har jobbet med pasienter i et postoperativt forløp.
 • God kunnskap om og erfaring med prinsipper for oppfølging og trening av hjerte- og lungesykepasienter.
 • Erfaring med å arbeide på intensiv- og / eller lungeavdelinger og være godt kjent med prinsipper for lungefysioterapi.
 • God kjennskap til geriatri.
 • Erfaring med å jobbe tverrfaglig.
 • Vi ønsker deg med en bred kompetanse som kan bidra fleksibelt i seksjonen.

  Personlige egenskaper

 • Du må kunne arbeide selvstendig og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du må bevisst ønske å jobbe i et klima med høyt arbeidstempo.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt og vi er særlig på utkikk etter en nytenkende medarbeider med god omstillingsevne og som er komfortabel med å jobbe på forskjellige avdelinger og innen flere fagområder.
 • Vi tilbyr

 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Reportar esta oferta
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Inscribirse
  Mi Correo Electrónico
  Al hacer clic en la opción "Continuar", doy mi consentimiento para que neuvoo procese mis datos de conformidad con lo establecido en su Política de privacidad . Puedo darme de baja o retirar mi autorización en cualquier momento.
  Continuar
  Formulario de postulación